Την Τετάρτη 08/12/2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 3η Τεχνική Συνάντηση του έργου RECULT MAGNUM για την Ανάδειξη και Διάδοση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς. Η συνάντηση έλαβε μέρος στην Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη στην Λεμεσό και υβριδικά.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι φορείς:

 1. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ (Κύπρος).
 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Κύπρος).
 3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Κύπρος).
 4. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ (Ελλάδα).

Διαδικτυακά συμμετείχαν:

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ελλάδα).

Απόντες:

 1. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ελλάδα). 

Η Τεχνική συνάντηση ξεκίνησε με χαιρετισμό από τους διοργανωτές της τεχνικής συνάντησης (ΤΕΠΑΚ) και τον Δρ. Βασίλη Δρακονάκη, επικεφαλής του σωματείου Φιλοκαλία. Ακολούθησαν παρουσιάσεις από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες που αφορούσαν την πρόοδο των πακέτων εργασίας και παραδοτέων του έργου. Ο κάθε εταίρος αναφέρθηκε και στα εκκρεμή παραδοτέα.

Το σωματείο Φιλοκαλία παρουσίασε στοιχεία που αφορούσαν τις επαληθεύσεις δαπανών που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής και ποιες δαπάνες πρόκειται να επαληθευτούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Αναφέρθηκε επίσης στις συναντήσεις που πρόκειται να γίνουν με την νέα χρονιά καθώς και την πιθανότητα αιτήματος που αφορά στην παράταση του έργου. Επίσης αναφέρθηκε η ανάθεση για την δημιουργία προωθητικού βίντεο για το έργο και για την εξέλιξη των συζητήσεων με τους μουσειολόγους. Τόνισε ότι υπολογίζεται η ολοκλήρωση της αποτύπωσης των ψηφιακών στοιχείων υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς να γίνει μέχρι και το Πάσχα. Σχετικά με την εκπαίδευση η Φιλοκαλία έχει ξεκινήσει επιτυχώς να διεξάγει τα εκπαιδευτικά εργαστήρια ποιμαντικής και ψηφιοποίησης μνημείων, κειμηλίων, δρώμενων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το ΤΕΠΑΚ αναφέρθηκε στην πρόοδο του έργου και την ολοκλήρωση του πρώτου ΔΔΔ καθώς και ότι έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του υλικού δημοσιότητας και εκκρεμεί η εκτύπωσή του. Όσον αφορά την εκπαίδευση ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων μερών το ΤΕΠΑΚ έχει ολοκληρώσει τις 5 από τις 9 θεματικές ενότητες που αφορούν στην εκπαίδευση επιστημόνων. Επιπλέον, έγινε αναφορά στην πρόοδο που αφορά στην ανάπτυξη και επεξεργασία του περιεχομένων των ψηφιακών περιηγήσεων και στο πλάνο διαγωνισμών.

Ο ΣΤΕΚ ανάφερε ότι προχωρήσαν στην υποβολή των ΔΔΔ. Σχετικά με την δραστηριότητα branding, ο ΣΤΕΚ συμβασιοποίησε εταιρία η οποία έκανε μελέτη υφιστάμενης κατάστασης, προβολής και ανάδειξης. Συνοπτικά, ο ΣΤΕΚ έχει ολοκληρώσει όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες.

Το ΕΜΙ ΙΑΚ έκανε την δική του αναφορά στην πρόοδο των παραδοτέων. Αναφέρθηκε στις ψηφιοποιήσεις που έγιναν στα έργα Ψηφιακό Αποσφράγισμα και RECULT και την χρήση της υφιστάμενης μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε σε αυτά. Το ΕΜΙ ΙΑΚ έδωσε εκτιμήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ψηφιοποιήσεων για το έργο RECULT MAGNUM.

Το ΚΕΑ ΙΜ Σύρου ανέφερε ότι έχει ολοκληρώσει το πρώτο ΔΔΔ. Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και η εκτύπωση του ενημερωτικού υλικού και εκκρεμεί η παραγωγή του βίντεο. Παράλληλα, ανέφερε ότι είναι σε σημείο υλοποίησης των στρατηγικών branding για την προώθηση σε συνεργασία με τον ΣΤΕΚ. Τέλος, έγινε αναφορά στο πλάνο διαγωνισμών και θίχτηκαν οι χρηματοδοτικές ανάγκες του φορέα από την Διαχειριστική Αρχή.

Τα θέματα συζήτησης μετά το πέρας των παρουσιάσεων ήταν τα εξής:

 1. Επιστολή προς Εκκλησία της Ελλάδας.
 2. Συμμετοχή Εταίρων σε εκθέσεις για την δημοσιότητα του έργου.
 3. Μουσειολόγοι και εφαρμογές.
 4. Branding και επιλογή brand name και tag line.
 5. Παράταση και χρονοδιαγράμματα παραδοτέων.

Σωματείο Φιλοκαλία

Διαχείριση

12 Δεκεμβρίου 2022

Ημερομηνία ανάρτησης

21 Δεκεμβρίου 2022

Ημερομηνίας ενημέρωσης

15 λεπτά

Χρόνος ανάγνωσης

Ετικέτες :

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για την υποστήριξη τεχνικών χαρακτηριστικών που βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη σας.

Χρησιμοποιούμε επίσης υπηρεσίες ανάλυσης και διαφήμισης. Για να εξαιρεθείτε, κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες.