Εισαγωγή

Το ΚΕΑ Ι.Μ. Σύρου προσκαλεί ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και επαγγελματίες τουρισμού να συμμετάσχουν στον δεύτερο κύκλο δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων, στο πλαίσιο του Έργου «Μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από τη στοχευμένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου», με ακρωνύμιο «RE-CULT MAGNUM». Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-Α «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».

Τα σεμινάρια αφορούν επαγγελματίες και επιχειρηματίες του τουρισμού που έχουν έδρα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ή στην Περιφέρεια Κρήτης.

Στο πλαίσιο του Έργου RE-CULT MAGNUM, το ΚΕΑ Ι.Μ. Σύρου σε συνεργασία με πεπειραμένους συμβούλους, έχει αναλάβει μεταξύ άλλων, την υλοποίηση δράσης εκπαίδευσης 200 επαγγελματιών με θεματικό αντικείμενο τις νέες εξελίξεις σε θέματα θρησκευτικού τουρισμού, οργάνωσης, υλοποίησης και υποστήριξης ταξιδιών - εκδρομών και διαφόρων δρώμενων με προσκυνηματικό, θρησκευτικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον, καθώς και σε θέματα Βυζαντινής ιστορίας και πολιτισμού. Τα σεμινάρια αφορούν επαγγελματίες και επιχειρηματίες του τουρισμού που έχουν έδρα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ή στην Περιφέρεια Κρήτης.

 

Περιεχόμενο και πρόγραμμα

Θα πραγματοποιηθούν δέκα (10) σεμινάρια εκπαίδευσης, καθένα εκ των οποίων θα είναι διάρκειας 30 ωρών και θα περιλαμβάνει τις κάτωθι εκπαιδευτικές ενότητες:

1. Εισαγωγή στην έννοια του θρησκευτικού τουρισμού (9 ώρες).
2. Βυζαντινή ιστορία και πολιτισμός (3 ώρες).
3. Στοιχεία της λειτουργικής-τελετουργικής (3 ώρες).
4. Χριστιανικοί τουριστικοί πόροι στην Ελλάδα (6 ώρες).
5. Δημιουργία πακέτων Προσκυνηματικού και θρησκευτικού τουρισμού (9 ώρες).

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν κυρίως με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι θα υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης σε ειδικές περιστάσεις που απαιτούν κοινωνική αποστασιοποίηση (πχ. η υγειονομική κρίση λόγω COVID-19) ή σε περίπτωση συμμετεχόντων από απομακρυσμένες περιοχές.

KEA-IMS Seminar Poster

Πληροφορίες διοργάνωσης και αιτήσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι για την παρακολούθηση των σεμιναρίων θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τις 10 Μαρτίου 2023 την σχετική αίτηση συμμετοχής, η οποία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: Φόρμα Συμμετοχής. Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Google Forms.

Οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν βάσει προτεραιότητας της υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα με την επιλογή των συμμετεχόντων στην ιστοσελίδα του ΚΕΑ ΙΜ Σύρου (www.keaimsyrou.gr) και στην ιστοσελίδα του έργου (www.recult-magnum.eu).

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη δράση και τη συμμετοχή σας σε αυτή, μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά στο τηλ. 2310403371 και στο 2281082815, e-mail: [email protected]

Ενημερωτική πρόσκληση είναι διαθέσιμη για μεταφόρτωση στον ακόλουθο σύνδεσμο: Πρόσκληση Εκπαίδευσης.

Σωματείο Φιλοκαλία

Διαχείριση

28 Φεβρουαρίου 2023

Ημερομηνία ανάρτησης

28 Φεβρουαρίου 2023

Ημερομηνίας ενημέρωσης

4 λεπτά

Χρόνος ανάγνωσης

Ετικέτες :

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για την υποστήριξη τεχνικών χαρακτηριστικών που βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη σας.

Χρησιμοποιούμε επίσης υπηρεσίες ανάλυσης και διαφήμισης. Για να εξαιρεθείτε, κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες.