Η πράξη Re-Cult Magnum αποτελείται από 6 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) τα οποία έχουν συγκεκριμένη δομή και περιεχόμενο, ενώ βασίζονται σε λογική διασύνδεση, συσχέτιση, συνοχή και αλληλουχία μεταξύ τους. Ακολουθεί περιληπτική παρουσίαση του περιεχομένου και των στόχων για κάθε πακέτο εργασίας.

Computer

Πακέτα Εργασίας

 • Πακέτο Εργασίας 1 - ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

  Το ΠΕ1 αφορά στην υλοποίηση του έργου, στον αποτελεσματικό συντονισμό και τη διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Τα παραδοτέα του αφορούν τη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων προόδου, την πιστοποίηση των δαπανών και τις τεχνικές συναντήσεις. Επίσης, στα πλαίσια του ΠΕ1 περιλαμβάνεται η εγκαθίδρυση συστήματος ποιότητας διαδικασιών και αποτελεσμάτων, καθώς και η σύνταξη σχεδίου κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων.

 • Πακέτο Εργασίας 2 - ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση

  Το ΠΕ2 αφορά στις δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας με στόχο την αποτελεσματική διάχυση του έργου. Οι κυριότερες δράσεις είναι η δημιουργία ιστοσελίδας, η παραγωγή εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής και ενημέρωσης, η διοργάνωση 22 ενημερωτικών σεμιναρίων συνολικά, 7 στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, 7 στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης και 8 στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κύπρου. Επίσης, προβλέπεται η διοργάνωση 2 Διεθνών Συνεδρίων Θρησκευτικού Τουρισμού στη Λευκωσία και τη Σύρο αντίστοιχα.

 • Πακέτο Εργασίας 3 - ΠΕ3: Ανάδειξη Κοινής Ταυτότητας Θρησκευτικού και Πολιτιστικού Τουρισμού

  Το ΠΕ3 σχετίζεται με τη δημιουργία και προώθηση ταυτότητας για τον θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό στην Ελλάδα και την Κύπρο, σύμφωνα με την στρατηγική που έχει διαμορφωθεί στην πράξη Re-Cult. Περιλαμβάνει ανασκόπηση των διαφόρων στρατηγικών και πολιτικών branding, καθώς και ανάπτυξη και υλοποίηση κοινού προγράμματος προώθησης ταυτότητας (branding and marketing). Το ΚΕΑ ΙΜ Σύρου και ο ΣΤΕΚ θα είναι υπεύθυνοι για το στήσιμο του branding/ ταυτότητας του Θρησκευτικού Τουριστικού Προϊόντος σε Ελλάδα και Κύπρο.  Ειδικότερα το ΚΕΑ ΙΜ Σύρου θα είναι υπεύθυνο για τη δραστηριότητα branding σε σχέση με την Αιγαιοπελαγίτικη και Κρητική πολιτιστική κληρονομιά, ενώ το ΣΤΕΚ θα εστιάσει αντίστοιχα στο branding σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου. Επίσης, στο πλαίσιο του ΠΕ3 θα γίνει στατιστική ανάλυση δεδομένων επισκεψιμότητας για την συνεχή βελτιστοποίηση & ψηφιακή αποτύπωση της εμπειρίας  του επισκέπτη του θρησκευτικού-πολιτιστικού τουρισμού. Τέλος, θα υλοποιηθεί ένα εργαστήρι συζήτησης των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας branding στο θρησκευτικό τουρισμό και θα γίνει χάραξη μελλοντικών κινήσεων.

 • Πακέτο Εργασίας 4 - ΠΕ4: Εκπαίδευση Ενδιαφερομένων και Εμπλεκόμενων Μερών

  Το ΠΕ4 περιλαμβάνει δράσεις εκπαίδευσης των επιστημόνων του χώρου, των επαγγελματιών του τουρισμού, καθώς και του προσωπικού και εμπειρογνωμόνων μονάδων αποτύπωσης πολιτιστικής κληρονομιάς των τριών εκκλησιών. Ο κάθε εταίρος θα αναλάβει την εκπαίδευση που σχετίζεται με τον ρόλο του στο έργο. Συγκεκριμένα, το ΤΕΠΑΚ θα αναλάβει τη διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης των επιστημόνων με θέμα τις αναπτυχθείσες μεθοδολογίες αποτύπωσης της πολιτιστικής κληρονομίας. Οι εκπρόσωποι των τριών Εκκλησιών (Ελλάδας, Κύπρου και Κρήτης) θα προετοιμάσουν κοινό υλικό εκπαίδευσης του προσωπικού και των εμπειρογνωμόνων των μονάδων αποτύπωσης και θα διοργανώσουν αντίστοιχα σεμινάρια στις Ιερές Μητροπόλεις. Ο ΣΤΕΚ και το ΚΕΑ ΙΜ Σύρου θα αναλάβουν τη διοργάνωση σεμιναρίων για τους επαγγελματίες τουρισμού σε Κύπρο και Ελλάδα αντίστοιχα.

 • Πακέτο Εργασίας 5 - ΠΕ5: Δημιουργία Ψηφιακής Περιήγησης σε Υφιστάμενα Μουσεία

  Στο ΠΕ5 θα γίνει καταγραφή και μελέτη των εκθεμάτων των υφιστάμενων μουσείων προς ψηφιακή αποτύπωση και την εναρμόνισή τους με την αναπτυχθείσα μεθοδολογία, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πράξεις Re-Cult και Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων.  Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία τεσσάρων ψηφιακών μουσείων, δύο στην Κύπρο και δύο στην Ελλάδα. Τα ψηφιακά αυτά μουσεία θα δημιουργηθούν στις εγκαταστάσεις υφιστάμενων μουσείων προσφέροντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής εμπειρίας. Μέσω της χρήσης κατάλληλων εργαλείων και εφαρμογών θα γίνει σχεδιασμός της ψηφιακής περιήγησης σε καθένα από τα τέσσερα μουσεία. Επίσης θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού καθώς και  ανάπτυξη των σχετικών υποδομών για τη διαμόρφωση της ψηφιακής εμπειρίας σε κάθε μουσείο.

 • Πακέτο Εργασίας 6 - ΠΕ6: Ανάπτυξη-Επεξεργασία Περιεχομένου Ψηφιακών Περιηγήσεων

  Το ΠΕ6 περιλαμβάνει αρχικά την ψηφιακή αποτύπωση της υλικής (Εκκλησίες, ξωκλήσια, Μοναστήρια, Ιερές Εικόνες, Ιερά κειμήλια, Ιστορικά Χειρόγραφα, Ιερά Σκεύη κλπ.) και άυλης (εκδηλώσεις, εορτασμό θρησκευτικών εορτών, ιερές πανήγυρεις, τελετές, τοπικά ήθη και έθιμα συνδεδεμένα με την Ορθοδοξία) πολιτιστικής κληρονομιάς προς συμμετοχή στις υπό ανάπτυξη ψηφιακές εμπειρίες των μουσείων (βλέπε ΠΕ5 ανωτέρω). Επίσης, στο πλαίσιο του ΠΕ6, το ΤΕΠΑΚ θα αναλάβει την ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας για τις ψηφιακές εμπειρίες στα μουσεία. Τέλος, το ΠΕ6 περιλαμβάνει και την πιλοτική λειτουργία των ψηφιακών εμπειριών στα μουσεία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει αξιολόγηση των μουσείων από πραγματικούς επισκέπτες.

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για την υποστήριξη τεχνικών χαρακτηριστικών που βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη σας.

Χρησιμοποιούμε επίσης υπηρεσίες ανάλυσης και διαφήμισης. Για να εξαιρεθείτε, κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες.