Η παρούσα αναφορά προόδου για την πράξη Re-Cult Magnum αφορά την περίοδο από 1η Ιουλίου 2022 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2022. Το διάστημα αυτό αντιστοιχεί στο τρίτο εξάμηνο λειτουργίας της πράξης και αναλώθηκε κυρίως στην συνέχιση εργασιών προς παραγωγή παραδοτέων της πράξης. Σημειώνεται ότι βάσει του Π1.1.3, ο Δ1 συντονίζει όλες τις εργασίες της πράξης, ελέγχει την πορεία των δραστηριοτήτων και την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, ενώ παράλληλα συντονίζει την επικοινωνία των εταίρων σε εβδομαδιαία βάση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και σε μηνιαία βάση μέσω τηλεσυνάντησης.

Ανά εταίρο η πρόοδος εργασιών αναλύεται ως ακολούθως:

Το Σωματείο Φιλοκαλία (Δ1-ΚΔ) ολοκλήρωσε την 3η αναφορά προόδου και συμμετείχε στην 3η τεχνική συνάντηση στη Λεμεσό. Επίσης, ολοκλήρωσε την παραγωγή υλικού για την ιστοσελίδα, ενώ συνεχίζει εντατικά την ανάρτηση υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά την υπό αναφορά περίοδο είχε επίσης ενεργό συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο στη Σύρο με εργαστήριο την πρώτη ημέρα και παρουσιάσεις κατά την τρίτη ημέρα εργασιών του συνεδρίου, ενώ προχώρησε στην ετοιμασία και υλοποίηση δύο σεμιναρίων ποιμαντικής και δύο τεχνικών σεμιναρίων ψηφιοποίησης στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού. Υποβοήθησε, παράλληλα, τον σχεδιασμό και την προετοιμασία για την δραστηριότητα branding και ολοκλήρωσε την μελέτη ιεράρχησης μνημείων και κειμηλίων. Σε ότι αφορά την ψηφιοποίηση στοιχείων υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς έχει ήδη αποτυπωθεί σημαντικός αριθμός μνημείων και κειμηλίων από τις ομάδες έργου, ενώ ξεκίνησε η επεξεργασία δεδομένων για παραγωγή των παραδοτέων ως χρειάζονται για την υποστήριξη των ψηφιακών εμπειριών στα μουσεία της Κύπρου. Τέλος, τελούν υπό ολοκλήρωση ο συνολικός σχεδιασμός για τα ψηφιακά μουσεία Κύπρου, αλλά έχει οριστικοποιηθεί η επιλογή του απαραίτητου εξοπλισμού με αποτέλεσμα να διενεργηθεί και να κατακυρωθεί ο σχετικός διαγωνισμός.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Δ2) διοργάνωσε την 3η τεχνική συνάντηση στην Λεμεσό, συμμετείχε στις μηνιαίες συναντήσεις και στις συναντήσεις που αφορούσαν τις ψηφιακές μουσειακές εμπειρίες, ενώ για τις ανάγκες του διεθνούς συνεδρίου στην Σύρο οργάνωσε εργαστήριο δημιουργίας εμπειριών επαυξημένης πραγματικότητας κατά την πρώτη ημέρα εργασιών, ενώ την τρίτη ημέρα εργασιών παρουσίασε κάποια πρώτα αποτελέσματα των παραδοτέων της πράξης. Ταυτόχρονα, προχώρησε στη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού για 5 από τις 9 στο σύνολο θεματικές ενότητες σε ότι αφορά την μη τυπική διαδικτυακή εκπαιδευτική δράση, ενώ η τεχνική ομάδα του ΤΕΠΑΚ δημιούργησε δοκιμαστικής μορφής εφαρμογές για τις ψηφιακές εμπειρίες στα μουσεία της Κύπρου. Σε διαχειριστικό επίπεδο της πράξης, το ΤΕΠΑΚ υπέβαλε το 1ο ΔΔΔ για δαπάνες μέχρι τον Μάϊο του 2022.

Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (Δ3) κατά την υπό αναφορά περίοδο συμμετείχες στην 3η τεχνική συνάντηση στην Λεμεσό, στις μηνιαίες συναντήσεις του εταιρικού σχήματος, αλλά και στο διεθνές συνέδριο στη Σύρο, όπου συντόνισε πάνελ συζήτησης για τον Θρησκευτικό Τουρισμό και παρουσίασε ορισμένα πρώτα αποτελέσματα από στατιστικές αναλύσεις για την επισκεψιμότητα μνημείων και χώρων. Η εν λόγω παρουσίαση στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην ολοκλήρωση του Π3.3.3: Στατιστική ανάλυση δεδομένων επισκεψιμότητας. Σε ότι αφορά διαγωνιστικές διαδικασίες υπογράφηκαν συμβάσεις για τα Π4.3.2: Εκπαίδευση επαγγελματιών και Π3.3.2: Δραστηριότητα branding, η υλοποίηση των οποίων ξεκίνησε άμεσα και συνεχίζεται.

Η Εκκλησία της Ελλάδος (Δ4) δεν ανέφερε εξελίξεις σε ότι αφορά υλοποίηση παραδοτέων και διαγωνισμών της πράξης ένεκα του συνεχιζόμενου ζητήματος που παρουσιάστηκε κατά το προηγούμενο εξάμηνο σε ότι αφορά τον ορισμό υπόλογου από το Υπουργείο Οικονομικών.

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης (Δ5) στο διαχειριστικό επίπεδο ολοκλήρωσε για το Π1.5.3 την 2η αναφορά προόδου και την 1η επαλήθευση δαπανών, ολοκλήρωσε διαδικασίες τροποποίησης προϋπολογισμού, για το Π1.5.5 συμμετείχε στην 3η τεχνική συνάντηση στη Λεμεσό, αλλά και στις μηνιαίες συναντήσεις του εταιρικού σχήματος, ενώ για το Π2.5.4 παρακολούθησε τις εργασίες του διεθνούς συνεδρίου στη Σύρο. Σε ότι αφορά διαγωνιστικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί και υπογράφηκαν συμβάσεις για τα Π5.5.1, Π5.5.2, Π6.5.1, Π6.5.2 και Π6.5.4. Συγχρόνως, για το Π2.5.2 έγινε παραγωγή του υλικού δημοσιότητας, στο Π2.5.3 έλαβε χώρα χαρτογράφηση των ενδιαφερόμενων μερών και προετοιμασία σεμιναρίων, για το Π3.5.1 έγινε προεργασία για εκκίνηση εργασιών του παραδοτέου, στο Π3.5.4 έγινε χαρτογράφηση ενδιαφερόμενων μερών και προετοιμασία του εργαστηρίου ψηφιοποίησης και για τα Π4.5.3, Π5.5.1 και Π5.5.2 ξεκίνησε η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των παραδοτέων. Αντίστοιχα για το Π5.5.3 έχει ξεκινήσει η διαδικασία συγγραφής των τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού για τις μουσειακές εμπειρίες και ξεκίνησε η προετοιμασία για τα Π6.5.1 και Π6.5.2, ενώ για το Π6.5.4 έχουν ξεκινήσει προκαταρτικές ενέργειες για τη λειτουργία της ψηφιακής εμπειρίας στο μουσείο.

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου (Δ6) συμμετείχε στην 3η  τεχνική συνάντηση στη Λεμεσό στις 08/12/2022, ολοκλήρωσε για το Π2.6.2 την παραγωγή ενημερωτικού υλικού για την πράξη πλην του βίντεο προώθησης, ενώ για το Π4.6.2 προχώρησε στις 15/11/2022 στην ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, η οποία ολοκληρώθηκε στις 06/12/2022. Στο διαχειριστικό και διαγωνιστικό πεδίο υπέγραψε τον Σεπτέμβριο του 2022 σύμβαση με τον ανάδοχο για τα Π2.6.2 και 2.6.4, προχώρησε στη δημοσίευση της διακήρυξης διαγωνισμού για το Π3.6.2: Δραστηριότητα branding στις 08/11/2022 και ολοκλήρωσε την 1η επαλήθευση δαπανών για  την περίοδο 01/07/2021 -30/06/2022. Τέλος, στο πλαίσιο του Π2.6.4 οργάνωσε με επιτυχία τριήμερο διεθνές συνέδριο για τον Θρησκευτικό Τουρισμό στη Σύρο μεταξύ 6-8/10/2022.

Σωματείο Φιλοκαλία

Διαχείριση

12 Ιανουαρίου 2023

Ημερομηνία ανάρτησης

12 Ιουνίου 2023

Ημερομηνίας ενημέρωσης

8 λεπτά

Χρόνος ανάγνωσης

Ετικέτες :

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για την υποστήριξη τεχνικών χαρακτηριστικών που βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη σας.

Χρησιμοποιούμε επίσης υπηρεσίες ανάλυσης και διαφήμισης. Για να εξαιρεθείτε, κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες.