Η παρούσα αναφορά προόδου για την πράξη Re-Cult Magnum αφορά την περίοδο από 1η Ιουνίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021. Το διάστημα αυτό αντιστοιχεί στο πρώτο εξάμηνο λειτουργίας της πράξης και αφιερώθηκε κυρίως στην διεκπεραίωση διαγωνισμών και εκτέλεση διαχειριστικών εργασιών για την ομαλή λειτουργία της πράξης. Στο πλαίσιο αυτό το Σωματείο Φιλοκαλία ως Κύριος Δικαιούχος (Δ1) εκτέλεσε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη της πράξης (πρόταση, ανάλυση παραδοτέων, εγκρίσεις, υπογραφές, δικαιολογητικά, προϋπολογισμοί, εθνικές διαδικασίες, άλλα σχετικά δελτία και έγγραφα, συνεδρία διοικητικού συμβουλίου, διορισμός ομάδας έργου). Σημειώνεται ότι βάσει του Π1.1.3, ο Δ1 θα συντονίζει όλες τις εργασίες της πράξης, θα ελέγχει την πορεία των δραστηριοτήτων και την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, ενώ παράλληλα θα συντονίζει την επικοινωνία των εταίρων σε εβδομαδιαία βάση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και σε μηνιαία βάση μέσω τηλεσυνάντησης.

Ανά εταίρο η πρόοδος εργασιών αναλύεται ως ακολούθως:

Ο Δ1 προχώρησε με τη συλλογή αναφορών προόδου από τους υπόλοιπους εταίρους και την ετοιμασία της 1ης πλήρους αναφοράς προόδου (06/21-12/21). Παράλληλα προχώρησε με τη διεκπεραίωση και κατακύρωση των διαγωνισμών 01-03 και 05-06 (01: Επαλήθευση δαπανών, 02: 1η Τεχνική Συνάντηση, 03: Ιστοσελίδα-καμπάνια επικοινωνίας, 05: Στελέχωση εργαστηρίου ψηφιοποίησης, 06: Σχεδιασμός ψηφιακής περιήγησης). Για το Π1.1.4 έγινε η επαλήθευση δαπανών για την πρώτη αναφορά προόδου, ενώ για το Π1.1.5 ο Δ1 διοργάνωσε την 1η Τεχνική Συνάντηση στη Λευκωσία (21/09/2021). Στο Π2.1.1 ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρεία η προετοιμασία της ιστοσελίδας της πράξης, ενώ το προσωπικό του Δ1 ανέλαβε την ανάπτυξη περιεχομένου αυτής. Για το Π2.1.2 έγινε πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος ανέλαβε τη δημιουργία λογοτύπου και προωθητικού υλικού της πράξης, τον σχεδιασμό και παραγωγή-εκτύπωση αφίσας, πάνινων τσαντών και πανό (το τελευταίο αναρτήθηκε στις εγκαταστάσεις του Δ1), την παρουσία της πράξης σε ΜΚΔ με συνεχείς αναρτήσεις, καθώς και την διεκπεραίωση όλων των ενεργειών για τη διοργάνωση της αρχικής ενημερωτικής εκδήλωσης για την πράξη που θα διεξαχθεί 20/01/2022 στην Λευκωσία. Στο πλαίσιο του ίδιου παραδοτέου, έτερος εξωτερικός συνεργάτης ανέλαβε την παραγωγή προωθητικού βίντεο, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο καθορισμού του σεναρίου αφήγησης. Στο Π2.1.3 γίνεται ετοιμασία-παραγωγή κείμενου και λοιπού εποπτικού υλικού για τα σεμινάρια από συνεργάτες-εκπαιδευτές και συνεννόηση με τις Ιερές Μητροπόλεις για καθορισμού του προγράμματος των σεμιναρίων. Το Π2.1.4 βρίσκεται σε πρώιμα στάδια εκτέλεσης και λαμβάνουν χώρα οι πρώτες συζητήσεις με το εταιρικό σχήμα για τη διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου στην Κύπρο από τον Δ2. Τέλος, για τα κυρίως Π5.1.1, Π6.1.1 και Π6.1.2 έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και έγινε κατακύρωση της ομάδας στελέχωσης για τις δράσεις ψηφιοποίησης, ενώ ξεκίνησαν εβδομαδιαίες συναντήσεις της ευρύτερης ομάδας του έργου ψηφιοποίησης για συντονισμό και προγραμματισμό.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Δ2) για το Π1.2.5 συμμετείχε στην 1η τεχνική συνάντηση της πράξης, αλλά και στις μηνιαίες συναντήσεις της ομάδας έργου, ενώ για το Π1.2.3 έγινε συγγραφή αναφοράς προόδου για την 1η περίοδο αναφοράς προόδου (6-12/2021). Στο Π2.2.4 έλαβε χώρα δικτύωση και μελέτη για την διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου που αφορά τον θρησκευτικό τουρισμό. Στη συνέχεια για το Π2.2.2 έγινε συλλογή προωθητικού υλικού για το έργο, καθώς και παρουσιάσεις με σκοπό την δημοσιότητα. Στα κυρίως παραδοτέα, έγινε για το Π5.2.2 μια πρώτη μελέτη αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές ψηφιακής περιήγησης σε μουσεία, ενώ για το Π5.2.3 διενεργήθηκε προκαταρκτική μελέτη για την ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών της πράξης.

Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (Δ3) συμμετείχε για το Π1.3.1 σε διαδικτυακή συνάντηση με την Κοινή Γραμματεία και για το Π1.3.5 συμμετείχε στην 1η τεχνική συνάντηση της πράξης όπου παρουσίασε στους υπόλοιπους εταίρους τον ρόλο του στα Πακέτα Εργασίας της πράξης, καθώς και τα παραδοτέα που έχει αναλάβει να υλοποιήσει. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνιστικές διαδικασίες για τα υπόλοιπα παραδοτέα (Π1.3.3: Τεχνικές εκθέσεις, Π1.3.4: Εξακρίβωση δαπανών, Π2.3.2: Καμπάνια επικοινωνίας έργου).

Η Εκκλησία της Ελλάδος (Δ4) συμμετείχε για το Π1.4.5 στην 1η τεχνική συνάντηση της πράξης, ενώ προχώρησε στην προετοιμασία διακήρυξης για τα Π1.4.3: Τεχνικές Εκθέσεις, Π5.4.1: Καταγραφή και μελέτη εκθεμάτων υφιστάμενων μουσείων προς ψηφιακή αποτύπωση/εναρμόνιση με αναπτυχθείσα μεθοδολογία, Π6.4.1: Ψηφιακή αποτύπωση υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς προς μουσειακή έκθεση βάσει αναπτυχθείσας μεθοδολογίας, Π6.4.2: Ψηφιακή αποτύπωση άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς προς μουσειακή έκθεση βάσει αναπτυχθείσας μεθοδολογίας και Π6.4.4: Πιλοτική λειτουργία ψηφιακών μουσείων.

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης (Δ5) προετοίμασε για το Π1.5.3 την 1η αναφορά προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ενώ στο πλαίσιο του Π1.5.5 είχε ενεργή, διά ζώσης, συμμετοχή στην 1η τεχνική συνάντηση των μελών του εταιρικού σχήματος.

Τέλος, το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου (Δ6) συμμετείχε στην 1η τεχνική συνάντηση της πράξης , ενώ στις 14/12/2021 προχώρησε στην διακήρυξη διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για τα Π1.6.3: Τεχνικές Εκθέσεις και Π4.6.2: Εκπαίδευση επαγγελματιών.

Σωματείο Φιλοκαλία

Διαχείριση

14 Ιανουαρίου 2022

Ημερομηνία ανάρτησης

12 Ιουνίου 2023

Ημερομηνίας ενημέρωσης

7 λεπτά

Χρόνος ανάγνωσης

Ετικέτες :

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για την υποστήριξη τεχνικών χαρακτηριστικών που βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη σας.

Χρησιμοποιούμε επίσης υπηρεσίες ανάλυσης και διαφήμισης. Για να εξαιρεθείτε, κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες.