Η παρούσα αναφορά προόδου για την πράξη Re-Cult Magnum αφορά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι 30η Ιουνίου 2022. Το διάστημα αυτό αντιστοιχεί στο δεύτερο εξάμηνο λειτουργίας της πράξης και αφιερώθηκε κυρίως στην διεκπεραίωση διαγωνισμών και εκτέλεση εργασιών προς παραγωγή παραδοτέων. Σημειώνεται ότι βάσει του Π1.1.3, ο Δ1 συντονίζει όλες τις εργασίες της πράξης, ελέγχει την πορεία των δραστηριοτήτων και την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, ενώ παράλληλα συντονίζει την επικοινωνία των εταίρων σε εβδομαδιαία βάση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και σε μηνιαία βάση μέσω τηλεσυνάντησης.

Ανά εταίρο η πρόοδος εργασιών αναλύεται ως ακολούθως:

Το Σωματείο Φιλοκαλία (Δ1-ΚΔ) κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς ολοκλήρωσε την 2η αναφορά προόδου, έλαβε μέρος στην 2η τεχνική συνάντηση στην Σύρο, ολοκλήρωσε την ετοιμασία του υλικού για τις κύριες πληροφοριακές σελίδες της ιστοσελίδας, συνέχισε τις μηνιαίες αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προχώρησε σε υλοποίηση της αρχικής ενημερωτικής εκδήλωσης για την πράξη, ενώ τελεί υπό ετοιμασία το προωθητικό βίντεο για την πράξη, το εκπαιδευτικό υλικό για τα σεμινάρια και η μελέτη ιεράρχησης μνημείων-κειμηλίων. Στο πλαίσιο ετοιμασίας της τελευταίας έχει δοθεί ήδη αριθμός μνημείων και κειμηλίων που θα ψηφιοποιηθούν κατά προτεραιότητα, γεγονός που επέτρεψε την παράλληλη έναρξη των διαδικασιών αποτύπωσης ακίνητων και κινητών στοιχειών υλικής κληρονομιάς, όπως και δρωμένων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τέλος, τρέχει ο σχεδιασμός των ψηφιακών μουσείων Κύπρου και η επιλογή του απαραίτητου εξοπλισμού για τα μουσεία.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Δ2) στην υπό αναφορά περίοδο συμμετείχε στην 2η  τεχνική συνάντηση του έργου στη Σύρο, όπως και στις μηνιαίες συναντήσεις του έργου. Επιπρόσθετα, συμμετείχε στις συναντήσεις που αφορούσαν την υλοποίηση των παραδοτέων που σχετίζονται με τις ψηφιακές εμπειρίες στα μουσεία της Ελλάδας και Κύπρου.

Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (Δ3) συμμετείχε στις μηνιαίες συναντήσεις του εταιρικού σχήματος, αλλά και στην 2η τεχνική συνάντηση στην Σύρο, όπου παρουσίασε στους υπόλοιπους εταίρους την εξέλιξη των διαγωνισμών που είχε αναρτήσει, καθώς και τις υλοποιηθείσες δράσεις των παραδοτέων του. Συνάμα μετά την έγκριση από το διοικητικό του συμβούλιο, ο Δ3 προχώρησε στην προετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού και προκηρύξεων διαγωνισμών για τα παραδοτέα Π3.3.2: Δραστηριότητα branding, αλλά και στην προετοιμασία εγγράφων του διαγωνισμού για το Π4.3.2: Εκπαίδευση Επαγγελματιών. Σχετικά με το παραδοτέο αυτό, λήφθηκε κοινή απόφαση από το εταιρικό σχήμα για την παράταση του ΠΕ4, ώστε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια να πραγματοποιηθούν την χειμερινή περίοδο του 2022-2023.

Η Εκκλησία της Ελλάδος (Δ4) δεν ανέφερε εξελίξεις σε ότι αφορά υλοποίηση παραδοτέων και διαγωνισμών της πράξης, καθώς παρουσιάστηκε ζήτημα ορισμού υπόλογου από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο μέχρι και το τέλος της περιόδου αναφοράς δεν επέτρεψε την πρόοδο με την υλοποίηση των παραδοτέων. Εντούτοις, αναμένεται η υλοποίηση να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2022 με ταχύτερους ρυθμούς.

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης (Δ5) προχώρησε στο πλαίσιο του Π1.5.3 στην προετοιμασία και υποβολή της 1ης αναφοράς προόδου, ενώ για το Π1.5.5 συμμετείχε στην 2η τεχνική συνάντηση της Σύρου, όπως και στις μηνιαίες διαδικτυακές συναντήσεις του εταιρικού σχήματος. Για το Π2.5.2 προχώρησε στον σχεδιασμό και την οριστικοποίηση του υλικού δημοσιότητας. Σε ότι αφορά διαγωνιστικές διαδικασίες προχώρησε σε δημοσίευση ανοιχτού διαγωνισμού για τα Π5.5.1, Π5.5.2, Π6.5.1, Π6.5.2 και Π6.5.4 και στη συνέχεια προχώρησε σε υπογραφή συμβάσεων για την πρόσληψη προσωπικού για τα Π2.5.2, Π2.5.3, Π2.5.4, Π3.5.1, Π3.5.4, Π4.5.3, Π5.5.1, Π5.5.2, Π5.5.3, Π6.5.1, Π6.5.2 και Π6.5.4.

Τέλος, το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου (Δ6) οργάνωσε την 2η  τεχνική συνάντηση στη Σύρο στις 09/05/2022. Επίσης για το Π3.6.2 προετοίμασε τις τεχνικές προδιαγραφές για το branding και προχώρησε με τον ορισμό επαληθευτή και την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης τον Ιούνιο 2022, ενώ παράλληλα προχώρησε και με την προετοιμασία του 1ου αιτήματος επαλήθευσης δαπανών. Σε ότι αφορά πρόοδο διαγωνισμών της πράξης αναφέρεται ότι η σύμβαση με τον ανάδοχο για τα Π1.6.3 και Π4.6.2 υπεγράφη τον Μάρτιο 2022, ενώ στις 26/05/2022 ο Δ6 προχώρησε στη διακήρυξη διαγωνισμού για τα Π2.6.2 και Π2.6.4.

Σωματείο Φιλοκαλία

Διαχείριση

16 Ιουλίου 2022

Ημερομηνία ανάρτησης

12 Ιουνίου 2023

Ημερομηνίας ενημέρωσης

6 λεπτά

Χρόνος ανάγνωσης

Ετικέτες :

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για την υποστήριξη τεχνικών χαρακτηριστικών που βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη σας.

Χρησιμοποιούμε επίσης υπηρεσίες ανάλυσης και διαφήμισης. Για να εξαιρεθείτε, κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες.