Ταυτότητα

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ιδρύθηκε με νόμο τον Δεκέμβριο του 2003 και ενέγραψε τους πρώτους φοιτητές του τον Σεπτέμβριο του 2007. Είναι ένα νέο, δημόσιο και ανεξάρτητο Πανεπιστήμιο και έχει θέσει υψηλές αξίες ως προς τον ακαδημαϊκό του χαρακτήρα, τη νομική του υπόσταση, την οργανωτική και διοικητική δομή και χαρακτηρίζεται από τη διαδικασία υψηλού επιπέδου επιλογής προσωπικού και τη σχέση του με το κράτος. Το ΤΕΠΑΚ έχει ως στρατηγικό του στόχο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων τόσο εντός του Πανεπιστημίου όσο και σε συνεργασία με άλλα ερευνητικά ινστιτούτα της Κύπρου και του εξωτερικού. Το ΤΕΠΑΚ είναι ένας εξωστρεφής δημόσιος φορέας που έχει θέσει ως ακρογωνιαίο λίθο τη συμβολή στην πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας. Οι στόχοι του ΤΕΠΑΚ έχουν καθοριστεί λεπτομερώς στο Στρατηγικό μας Σχέδιο 2020-2024 με βασικές προτεραιότητες την οικοδόμησή του στους τρεις αναπτυξιακούς πόλους καθώς και την αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού και των ιδίων εσόδων. Η μεγαλύτερη πρόκληση, φυσικά, είναι να διατηρήσουμε τα υψηλού επιπέδου στάνταρ του Πανεπιστημίου και να τα ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά.
 

Όραμα

Να γίνει ένα σύγχρονο και καινοτόμο πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση που προωθεί την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα σε τομείς αιχμής, με στόχο την επιστημονική, τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της χώρας μας.
 

Αποστολή

Να παρέχει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και κατάρτιση υψηλού επιπέδου και να προωθεί τη δια βίου μάθηση με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, να παράγει και να διαδίδει επιστημονική γνώση μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας και μέσω της συμβολής στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στους τομείς της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, για να γίνει καταλύτης για το κράτος και την κοινωνία. Ειδικότερα, η αποστολή εστιάζει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω δράσεων στους εξής τρεις άξονες: Εκπαίδευση, Έρευνα, Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνογνωσίας, Κοινωνική προσφορά.
 

Ερευνητικό Κέντρο Ηράκλειτος

Το ερευνητικό Κέντρο Κοινωνικής Επιστήμης και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει στην υλοποίηση πολλών ευρωπαϊκών έργων. Όλα τα έργα στοχεύουν στην ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού μέσω της χρήσης τεχνολογικών εφαρμογών (επαυξημένη πραγματικότητα, GIS κ.λπ.) και μέσω την προώθηση ολοκληρωμένων στρατηγικών για τον αειφόρο τουρισμό. Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του Κέντρου πηγάζουν από τις τρέχουσες κοινωνικές προκλήσεις και αποτελούν την κύρια προτεραιότητα για την έρευνα που παράγεται εκεί. Εμπλουτίζοντας την επιστημονική μεθοδολογία, το Κέντρο αντιμετωπίζει μεγάλα θεωρητικά και ερευνητικά διλήμματα, όπως αυτά προκύπτουν καθημερινά από τις νέες συνθήκες και πραγματικότητες που επιβάλλονται.

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για την υποστήριξη τεχνικών χαρακτηριστικών που βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη σας.

Χρησιμοποιούμε επίσης υπηρεσίες ανάλυσης και διαφήμισης. Για να εξαιρεθείτε, κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες.