Ταυτότητα

Η Φιλοκαλία είναι ένας μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός με έδρα τη Λευκωσία. Ιδρύθηκε με σκοπό τη στήριξη και προώθηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά, τους νέους και τους ενήλικες, και δραστηριοτήτων κατά της φτώχειας και της ανεργίας οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το όνομα του οργανισμού προέρχεται από την αρχαία ελληνική και σημαίνει την αγάπη για το ωραίο, το καλό.  Ο στόχος της Φιλοκαλίας είναι η στήριξη και η εκπαίδευση παιδιών, νέων, ενηλίκων, η ενθάρρυνσή τους για συμμετοχή σε δράσεις που προάγουν το κοινό καλό, αλλά και η διάσωση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας της Κύπρου. Εξαιτίας του δεσμού της με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου και συνεπώς με περισσότερες από 150 ενορίες, η Φιλοκαλία έχει πρόσβαση σε ένα παγκύπριο και καλά οργανωμένο δίκτυο εθελοντών, κυρίως νέων, οι οποίοι συμβάλλουν σε δραστηριότητες που προωθούν την ευημερία και το κοινό καλό.

Σε ότι αφορά την πράξη Re-Cult Magnum, η Φιλοκαλία είναι ο Κύριος Δικαιούχος και υπό την ευθύνη της είναι η διαχείριση και προγραμματισμός του συνόλου των πακέτων εργασίας της πράξης, ενώ έχει ενεργό εμπλοκή σε ότι αφορά την ανάπτυξη των υποδομών για τις ψηφιακές εμπειρίες σε υφιστάμενα μουσεία, την εκπαίδευση του κλήρου και του εξειδικευμένου προσωπικού ψηφιοποίησης, αλλά και την ψηφιοποίηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Μέλη

Δρ. Βασίλης Δρακονάκης
Εκτελεστικός Διευθυντής Σωματείου Φιλοκαλία, Γενικός Συντονιστής Πράξης Re-Cult Magnum

Ο Δρ. Βασίλης Δρακονάκης είναι ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Σωματείου Φιλοκαλία και ο Γενικός Συντονιστής της πράξης Re-Cult Magnum.

read more

O Δρ. Δρακονάκης είναι μηχανολόγος μηχανικός (Πτυχίο Μηχανολογίας, Πανεπιστήμιο Πάτρας, 2008) και κάτοχος διδακτορικού τίτλου στις βιομηχανικές κατασκευές και τη μηχανική συστημάτων (PhD, Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ώστιν, 2012). Διαθέτει μακρά εμπειρία στην υλοποίηση και συντονισμό ακαδημαϊκών και βιομηχανικών έργων, ενώ το ερευνητικό του έργο στον τομέα της επεξεργασίας και κατασκευής προηγμένων (νανο)-σύνθετων υλικών έχει αποφέρει ποικίλα ακαδημαϊκά και βιομηχανικά επιτεύγματα.

Σήμερα είναι επίκουρος λέκτορας στο Τμήμα Μηχανικών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Καρπός των ερευνών του αποτελούν 19 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 40 παρουσιάσεις σε συνέδρια. Παράλληλα, διαθέτει χαρτοφυλάκιο εγγεγραμμένων παγκόσμιων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα οποία έχουν εμπορευματοποιηθεί μέσω καινοτόμων επιχειρήσεων που λαμβάνουν σημαντική αναγνώριση και βραβεία.

Ως Εκτελεστικός Διευθυντής του Σωματείου Φιλοκαλία, εστιάζει στην ενίσχυση της δραστηριότητας του στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς, της νεολαίας και της εκπαίδευσης μέσω της υιοθέτησης τεχνολογιών ψηφιοποίησης αιχμής, καθώς και της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών στον συντονισμό και την παρακολούθηση έργων, την διαχείριση προσωπικού και αποτελεσματική επικοινωνία, αλλά και την διαχείριση οικονομικών και κινδύνων.

Συνολικά τα τελευταία 12 χρόνια, ο Βασίλης έχει διαχειριστεί με επιτυχία πολλά ερευνητικά και εμπορικά έργα για τους οργανισμούς στους οποίους έχει εργαστεί, ενώ έχει επιτύχει συνολικά χρηματοδοτήσεις άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

read less
Δρ. Χαράλαμπος Παρασκευά
Ειδικός Αρχαιολόγος και Ερευνητής

Ο Χαράλαμπος Παρασκευά εργάζεται ως Ειδικός Αρχαιολόγος και Ερευνητής στο Σωματείο Φιλοκαλία της Εκκλησίας της Κύπρου.

read more

Ο Δρ. Παρασκευά είναι αρχαιολόγος με ειδίκευση στην προϊστορική αρχαιολογία της Κύπρου και στις ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές. Κατέχει πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας (2004-2008) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μεταπτυχιακό στη Μεσογειακή Αρχαιολογία (2008-2010), και διδακτορικό στην Αρχαιολογία (2010-2015) από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, ενώ στα πλαίσια της δια βίου μάθησης έχει ολοκληρώσει από το 2014 μέχρι σήμερα 81 διαδικτυακά μαθήματα MOOC ποικίλης θεματολογίας (γραφιστική, προγραμματισμός, χωρική ανάλυση, στατιστική, φωτογραμμετρία, παιδαγωγική, τεχνητή νοημοσύνη). Στο παρελθόν εργάστηκε ως εξωτερικός συνεργάτης στο Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής (2014-2017), ως ειδικός επιστήμονας (2016), μεταδιδακτορικός ερευνητής (2016-2019), ερευνητικός συνεργάτης (2019-2021) και ειδικός επιστήμονας (2020-2021) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως ερευνητικός συνεργάτης (2018-2019) στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Κυπρο-Αμερικανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Έρευνας (2021-2022), ενώ τώρα εργάζεται ως ερευνητής και ειδικός επί της ψηφιοποίησης αντικειμένων (2019-2023) στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου/Σωματείο Φιλοκαλία και ως ερευνητικός συνεργάτης (2022-2023) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παράλληλα, είναι συνεργάτης διευθυντής των ανασκαφών στη θέση Χλώρακας-Παλλούρες και συνυπεύθυνος για την δημοσίευση αποτελεσμάτων του προγράμματος επιφανείας Western Cyprus Survey. Έχει συνεργαστεί μέχρι σήμερα με πλειάδα ερευνητικών προγραμμάτων (ARCANE-RG3, CARMA, CP, SL, SeSaLaC, CyCoMed, UnSaLa-CY, RURAL-CY, Re-Cult, Re-Cult Magnum, NCMP), έχει λάβει μέρος σε αρκετά ανασκαφικά προγράμματα (Palaepaphos Urban Landscape Project, Prastio-Mesorotsos Archaeological Excavation, Erimi-Pamboula excavations, Souskiou Project, Kissonerga-Skalia Excavation, Elaborating Early Neolithic Cyprus, Geroskipou-Agioi Pente Excavations, Paphos Theatre Archaeological Project) και έρευνες επιφανείας (Settled and Sacred Landscapes of Cyprus, Lophou Archaeological Survey), ενώ έχει μέχρι σήμερα επιμεληθεί ένα τόμο, δημοσιεύσει 15 μελέτες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και τόμους, αναπτύξει 10 αρχαιολογικά λογισμικά και παρουσιάσει πάνω από 30 εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες και διαλέξεις.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται περιλαμβάνουν την προϊστορική αρχαιολογία (κοινωνίες μικρής κλίμακες, κοινωνικοπολιτισμική αλλαγή, εμπόριο και ανταλλαγές, κοινωνική πολυπλοκότητα), τη μεθοδολογία και πρακτική της αρχαιολογίας (τυπολογία κεραμικής, νέες μέθοδοι σε ανασκαφή και έρευνα επιφανείας), τις ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές (βάσεις δεδομένων στην αρχαιολογία, στατιστικές μέθοδοι και αναλύσεις, ψηφιοποίηση σε δύο και τρεις διαστάσεις), την αρχαιολογία τοπίου (αναλύσεις ΓΣΠ, αναλύσεις τοπίου, έρευνα επιφανείας), και τη θεωρητική αρχαιολογία (πολιτισμικός υλισμός, θεωρία συναρμολόγησης, θεωρία πολυπλοκότητας). Πέραν της ακαδημαϊκής έρευνας είναι λάτρης της τεχνολογίας και των μαθηματικών, αυτοδίδακτος προγραμματιστής και έχει ασχοληθεί ερασιτεχνικά με ψηφιακή γραφιστική και φωτογραφία.

read less
Κωνσταντίνα Μουλλωτού
Ειδική Αρχαιολόγος και Ερευνήτρια

Η Κωνσταντίνα Μουλλωτού εργάζεται ως Ειδική Αρχαιολόγος και Ερευνήτρια στο Σωματείο Φιλοκαλία της Εκκλησίας της Κύπρου.

read more

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου με πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας και μεταπτυχιακό τίτλο στην Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα που αφορούν στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ψηφιοποίηση, προβολή και διάσωση του αρχαιολογικού και πολιτισμικού πλούτου της Κύπρου. Η μεταπτυχιακή της διατριβή εστιάζει στην συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας στον τομέα της Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς («When digital technology meets Cultural Heritage Management: A virtual tour of the Episcopal Basilica of Kourion in Cyprus»).

Η Κωνσταντίνα τα τελευταία δέκα χρόνια συμμετείχε στην υλοποίηση διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της UNESCO, του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστήμιο Κύπρου, της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών και άλλων φορέων.

read less

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για την υποστήριξη τεχνικών χαρακτηριστικών που βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη σας.

Χρησιμοποιούμε επίσης υπηρεσίες ανάλυσης και διαφήμισης. Για να εξαιρεθείτε, κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες.