Ταυτότητα

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2003 από την Ιερά Μητρόπολη Σύρου και έχει κοινωφελείς επιμορφωτικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει δραστηριότητες που σχετίζονται με το κοινωνικό, θρησκευτικό και εν γένει έργο της Ιεράς Μητροπόλεως, ενώ συμμετέχει και υλοποίει προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό δημόσιο. Ενδεικτικά αναφέρουμε, Κοινωνία της Πληροφορίας για την συντήρηση καταγραφή και ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), δράσεις για την Ισότητα των Φύλων, το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στο Νομό Κυκλάδων καθώς και την παροχή Σίτισης σε εκατοντάδες αναξιοπαθούντες πολίτες των νησιών της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου και του οίκου ευγηρίας Αγ. Ιωάννου Ταλάντων στην Σύρο. Έχει δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των νησιών της Ιεράς  Μητροπόλεως Σύρου, των Κυκλάδων και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Μέλη

Νικόλαος Χρυσίνης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου

MSc Πληροφορικής  και Med στην  Εκπαίδευση Ενήλικων

read more

Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού στην πληροφορική καθώς και μεταπτυχιακού Ανθρωπιστικών Επιστημών με ειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας υπήρξε καθηγητής πληροφορικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και υπηρέτησε από θέσεις ευθύνης σε εταιρίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου και Υπεύθυνος Συντονισμού και Διαχείρισης Έργων, ασκεί κάθε αρμοδιότητα που δίνεται από το νόμο, το καταστατικό της εταιρίας και  από  το  Δ.Σ. Υπεύθυνος για τον Οικονομικό  προγραμματισμό  και την Διαχείριση ρευστότητας και  τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρίας, του συνεχούς και έγκαιρου προγραμματισμού και της αποτελεσματικής διεκπεραίωσης της διοικητικής και παραγωγικής διαδικασίας. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον συντονισμό και την  υλοποίηση χρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Κατάρτιση.

read less
Αλέξανδρος Μαρκουίζος
Προϊστάμενος Γραμματείας Ιεράς Μητρόπολης Σύρου

Φιλόλογος

read more

Γεννήθηκε και διαμένει στην Ερμούπολη της Σύρου. Πτυχιούχος του  Φιλολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εργάσθηκε στην Ιδιωτική Εκπαίδευση. Από το 2006 εργάζεται στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου, ως Γραμματέας, Προϊστάμενος των Διοικητικών της Υπηρεσιών και Υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου. Μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου. Είναι έγγαμος, με δύο παιδιά.

read less
Μανώλης Παπαμακάριος
Στέλεχος Διαχείρισης & Σχεδιασμού Δράσεων Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου

Στέλεχος διαχείρισης έργων & συντονιστής προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

read more

Στέλεχος διαχείρισης έργων & συντονιστής προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν επίβλεψη και διαχείριση Τοπικών και Εθνικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οργάνωση δράσεων δικτύωσης και δημοσιότητας, σχεδιασμό, παρακολούθηση και υποστήριξη των διαδικασιών ωρίμανσης ερευνών και έργων που πραγματοποιούνται από τον φορέα.

read less

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για την υποστήριξη τεχνικών χαρακτηριστικών που βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη σας.

Χρησιμοποιούμε επίσης υπηρεσίες ανάλυσης και διαφήμισης. Για να εξαιρεθείτε, κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες.